5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

جوانی را غنیمت بدان

جوانی را غنیمت بدان - محمدرضا عبدالامیر الانصاری, موسی دانش بچه بودم که این کتاب رو خوندم. بله!من بچگی هام از این کتابا می خوندم...کتابای مذهبی.انگار چیز دیگه ای نبود که ما بخونیم. به خاطر فرهنگ غلطی که تو مدرسه ها بود،معلم ها کلا چیز جالبی برای یاد دادن نداشتن...کتابای تهی..آدمای تهی مغز. حق خوندن کتابای خوب از ما دریغ شد.

شاید بهترین کتابایی که دوران بچگیم خوندم کتابای سرگرمی های ریاضی و فیزیک بعد کتابای کیهان شناسی و اختر فیزیک بود.

ما قربانی نفهمی و بی شعوری جامعه شدیم.

بچگی ما با این مزخرفات نابود شد.

دورانی که باید با کتابای مثلا شازده کوچولو، ژول ورن، کنت مونت کریستو، آل احمد، جمالزاده (نمی دونم شما بگید!) پر می شد.