5 Followers
23 Following
Elham

Elham

Currently reading

Days of Throbbing Gristle
Kevin Cole
The Colonel
Mahmoud Dowlatabadi, Mahmoud Dowlatabadi
Adieux: A Farewell to Sartre
Simone de Beauvoir, Patrick O'Brian
A Room of One's Own
Virginia Woolf
Les Misérables
Victor Hugo, Charles E. Wilbour, Peter Washington

The Reivers

The Reivers - William Faulkner حرامیان خاطره ایست که لوسیوس پریست 67 ساله از زمان نوجوانی خود، 11 سالگی، برای نوه اش تعریف می کند. داستان دزدیدن اتومبیل پدربزرگ، توسط بون هاگنبنگ و رفتن به ممفیس. در بین سفر متوجه می شوند که ند هم با آنها آمده است و خودش را در ماشین پنهان کرده بوده.

از این سه شخصیت اصلی داستان که بگذریم - یعنی لوسیوس، بون و ند - اتومبیل پدربزرگ و بعدها اسبی به نام لایتنینگ هم نقش خیلی مهمی دارند. و جالب است که طرح روی جلد در برخی از ویرایش ها، عکس یک اتومبیل است و در برخی دیگر عکس یک اسب!

لوسیوس یازده ساله به خاطر درو غ هایی که تا به حال گفته تا به این سفر برود، عذاب وجدان دارد و احساس می کند که معصومیت خود را از دست داده است:

"دیگر از دروغ و دلنگ بیزارم، از اینکه هی باید دروغ پشت دروغ ببافم. چونکه می دانستم، دیگر دستگیرم شده بود که تازه اول دروغ بافی بود؛ همین که آدم دهانش را به دروغ گفتن باز می کرد دیگر تمامی نداشت، همین طور باید دروغ می گفتم تا دروغ های قبلی ام برملا نشود، چونکه آدم هرگز از دروغ های قدیمی و مستعمل که دیگر به لعنت خدا هم نمی ارزید رهایی نداشت."

قسمت مورد علاقه من از این داستان، مسابقه اسب دوانی است که توصیفات فاکنر خیلی دقیق و هیجان انگیز است!

از این رمان فیلمی هم به همین نام به کارگردانی مارک رایدل
در سال 1969 ساخته شده است، که استیو مک کوئین نقش بون،راپرت کروز ند و میچ وگل نقش لوسییوس را ایفا کرده اند.

wikipedia-The Reivers(film)

image
Uploaded with ImageShack.com